Kho bạc Nhà nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Mai Trang

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước đã và đang hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa hồ sơ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho từng công chức, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả… góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của Kho bạc Nhà nước đối với người dân, tổ chức.

Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hệ thống KBNN
Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hệ thống KBNN

Sáng ngày 05/8/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hệ thống KBNN. Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Mạnh Cường tham dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng tham gia hội nghị tại điểm cầu trung ương về phía KBNN có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan KBNN; về phía đơn vị tư vấn có Ông Đào Văn Việt - Chuyên gia tư vấn - Trưởng phòng thuộc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trực thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo KBNN cấp tỉnh, lãnh đạo KBNN cấp huyện và các công chức thuộc các đơn vị nghiệp vụ có liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, trong năm 2021, KBNN đã hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong toàn hệ thống, bao gồm tại cơ quan KBNN và từng đơn vị KBNN cấp tỉnh, cấp huyện.

Qua thực tế triển khai, KBNN nhận thấy việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nghiệp vụ của KBNN đã hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa hồ sơ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho từng công chức, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đồng thời, giúp lãnh đạo KBNN các cấp cập nhật thông tin được nhanh chóng, kịp thời, giám sát được tiến độ, chất lượng công việc; phát huy hiệu quả của hoạt động quản lý, thúc đẩy việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và tác nghiệp. Qua đó, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của KBNN đối với người dân, tổ chức.

Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin tại các KBNN địa phương, còn nhiều công chức KBNN chưa hiểu rõ về ISO, về hiệu quả của việc triển khai công tác này và các công việc cần triển khai trong năm. Xuất phát từ tình hình trên, KBNN đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (trực thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) tổ chức đào tạo, tập huấn về việc triển khai công tác ISO trong hệ thống KBNN để tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức KBNN về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và phương pháp triển khai tại KBNN; qua đó, tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng kho bạc điện tử trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Đào Văn Việt - Chuyên gia tư vấn - Trưởng phòng - Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trực thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã trình bày các nội dung về tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Mô hình khung của KBNN về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hướng dẫn duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan KBNN các cấp. Chuyên gia tư vấn Đào Văn Việt cũng giải đáp một số vướng mắc của các đơn vị KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai áp dụng công tác ISO tại KBNN các tỉnh, thành phố.

Hội nghị đã hoàn thành đầy đủ các nội dung tập huấn theo đúng chương trình đề ra. Đồng thời, KBNN cũng đề nghị các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ về triển khai áp dụng công tác ISO trong thời gian tới như: Văn phòng KBNN tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị chủ trì và đầu mối triển khai thực hiện công tác ISO trong hệ thống KBNN; Các đơn vị KBNN các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm các quy trình giải quyết 11 TTHC trong lĩnh vực KBNN và các quy trình nội bộ tại từng đơn vị KBNN cấp tỉnh, huyện (nếu có); Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức trong đơn vị về ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng ISO và kế hoạch triển khai công tác ISO tại đơn vị.