Áp dụng Quy trình quản lý nợ thuế để có biện pháp xử lý phù hợp

Nguyễn Trung

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan trong thời gian qua là quản lý nợ và thu hồi nợ đọng thuế. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác này, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy trình này được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan hải quan thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, thu hồi nợ thuế trong tình hình mới.

Quy trình quản lý nợ giúp các đơn vị hải quan áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp.
Quy trình quản lý nợ giúp các đơn vị hải quan áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp.

Ông Nông Phi Quảng - Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết, công tác quản lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế luôn được ngành Hải quan triển khai thực hiện quyết liệt trong thời gian qua.

Để tăng cường hiệu quả của công tác này, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy trình này áp dụng cho cơ quan hải quan các cấp khi thực hiện các công việc liên quan đến quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời, Quy trình này hướng dẫn cụ thể các bước, các thao tác nghiệp vụ để công chức hải quan thực hiện phân loại, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính để thu hồi nợ thuế theo quy định.

Quy trình được đặt ra với phương châm “cầm tay chỉ việc” từ cách thức nộp hồ sơ, xác minh phân loại từng món nợ, khoản nợ, đôn đốc và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, Quy trình giao chỉ tiêu thu hồi nợ đọng thuế đến từng đơn vị cơ sở nhằm nâng cao trách nhiệm cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác thu hồi nợ đọng thuế trong thời gian tới; song song với việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho toàn Ngành.

Làm rõ Quy trình quản lý nợ, ông Nông Phi Quảng cho biết, Quy trình này gồm 3 phần, 3 chương với 29 điều hướng dẫn cụ thể việc phân loại nợ, lập hồ sơ và đôn đốc thu hồi nợ; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Theo Quy trình này, các khoản nợ phát sinh sắp xếp theo tiêu chí được phân vào nhóm nợ có khả năng thu, cơ quan hải quan sẽ tổng hợp theo dõi, đôn đốc thu hồi kịp thời.

Đối với khoản nợ quá hạn như: Quá hạn 90 ngày, quá thời hạn nộp phạt vi phạm hành chính..., cơ quan hải quan tổng hợp để triển khai các biện pháp cưỡng chế phù hợp.

Cùng với đó, Quy trình nêu rõ các bước phân loại nợ, lập hồ sơ và đôn đốc thu hồi nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

“Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ thành lập các đoàn chuyên gia, cử xuống địa phương để hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong việc áp dụng Quy trình quản lý nợ. Chúng tôi cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác xử lý nợ đọng thuế nhằm phát hiện những sai sót, bất cập trong công tác này, qua đó khắc phục, chấn chỉnh kịp thời”, Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu Nông Phi Quảng nhấn mạnh.

Một nội dung đáng chú ý khác của Quy trình quản lý nợ là quy định rõ trách nhiệm của công chức quản lý nợ tại các cấp từ lúc phát sinh nợ cho đến bước cuối cùng là xử lý xong khoản nợ (thu hồi hoặc khoanh, xóa nợ).

Đồng thời, Quy trình quản lý nợ còn giúp các đơn vị hải quan thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi, đôn đốc và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp.

Đặc biệt, Quy trình quản lý nợ cũng hướng tới mục tiêu không phát sinh thêm các thủ tục hành chính đối với người nộp thuế. Đây là những điểm cốt lõi để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

 

Quy trình này gồm 3 phần, 3 chương với 29 điều hướng dẫn cụ thể việc phân loại nợ, lập hồ sơ và đôn đốc thu hồi nợ; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Theo Quy trình này, các khoản nợ phát sinh sắp xếp theo tiêu chí được phân vào nhóm nợ có khả năng thu, cơ quan hải quan sẽ tổng hợp theo dõi, đôn đốc thu hồi kịp thời.