Áp thuế nhập khẩu 0% với trứng Artemia theo đề xuất của Bộ Tài chính

PV.

Bộ Tài chính vừa có ý kiến về thông tin: "Chính phủ bãi bỏ Thông tư 98/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, đưa thuế nhập khẩu mặt hàng Artemia về 0%" mà một số báo đăng tải thời gian qua.

Áp thuế nhập khẩu 0% với trứng Artemia theo đề xuất của Bộ Tài chính. Nguồn: internet
Áp thuế nhập khẩu 0% với trứng Artemia theo đề xuất của Bộ Tài chính. Nguồn: internet

Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đã sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng trứng Artemia xuống 0%.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, từ ngày 1/9/2016, thẩm quyền ban hành các biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thuộc Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ xem xét ban hành 12 Nghị định về các Biểu thuế nói trên, trong đó có Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Đồng thời, mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% với mặt hàng trứng Artemia nêu trên là sự đồng ý của Chính phủ với kiến nghị của Bộ Tài chính về giảm mức thuế suất nhập khẩu của mặt hàng trứng Artermia từ 3% xuống 0% tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định số 122/2016/NĐ-CP đã bãi bỏ các Thông tư về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mà Bộ Tài chính đã ban hành trước ngày 01/9/2016, trong đó có Thông tư số 98/2016/TT-BTC là thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Do vậy, thông tin của một số báo đưa về nội dung: "Chính phủ bãi bỏ Thông tư 98/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, đưa thuế nhập khẩu mặt hàng Artemia về 0%" là không chính xác.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, về nội dung quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ xem xét sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng trên cơ sở kiến nghị của các Bộ, ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp đã gửi đến Bộ Tài chính trong 8 tháng đầu năm 2016, trong đó có kiến nghị sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng trứng Artemia.

Sau khi tổng hợp ý kiến các Bộ ngành, Hiệp hội trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội VASEP, để giúp giảm chi phí đầu vào cho ngành tôm Việt Nam, tại văn bản số 11964/BTC-CST ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ xem xét giảm thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia từ 3% về 0%.