ASEAN xây dựng mạng an sinh xã hội bền vững

Theo Chinhphu.vn

Việc thiết lập một mạng an sinh xã hội bền vững đang là vấn cấp bách và là một phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch mô hình phát triển ở Đông Á và ASEAN.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này tại Hội thảo về “Sự phát triển của xã hội ASEAN và xây dựng một mạng an sinh xã hội bền vững” sáng 26/10 do Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và Trung tâm Châu Á tầm nhìn thế kỷ 21 (Đại học Harvard) phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức.

Dự Hội thảo có Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan và hơn 200 học giả nổi tiếng trong và ngoài nước.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đế như Châu Á và kinh tế toàn cầu; sự gia tăng nhóm dân cư thu nhập trung bình ở châu Á; mạng an sinh xã hội và các giá trị ở châu Á; ứng phó với thiên tai, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu…

Thiết lập mạng an sinh xã hội bền vững là cấp bách

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Hội thảo này là biểu hiện sinh động của sự hợp tác giữa các viện nghiên cứu và đào tạo ASEAN và Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu phát triển bền vững và cân bằng trên toàn thế giới. Đông Á nói chung và ASEAN nói riêng có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Do vậy, việc thiết lập một mạng an sinh xã hội bền vững đang là vấn cấp bách tại Đông Á và ASEAN. Vì những  tác động tiêu cực về mặt xã hội của cuộc khủng hoảng vừa qua, cùng với tình trạng đói nghèo hiện nay, sự gia tăng của nhóm dân cư có mức thu nhập trung bình đang đặt ra nhiều vấn đề cần xử lý cả ở vĩ mô và vi mô, cả ở tầm quốc gia và khu vực.

Mặt khác, yêu cầu phát triển bền vững còn đòi hỏi phải xử lý thoả đáng các vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng, lương thực, môi trường và các lĩnh vực an ninh phi truyền thống khác. Quyết tâm và nỗ lực cải cách của mỗi nền kinh tế là vô cùng thiết yếu, song chưa đủ mà theo Thủ tướng cần phối hợp chính sách, tăng cường hợp tác, liên kết cả ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Vai trò và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân cũng trở nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và bảo đảm các yêu cầu phát triển bền vững”, Thủ tướng nói.

Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh chủ đề Hội thảo lựa chọn, cho rằng đây là chủ đề thiết thực, nhất là đối với Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011-2020.

Thủ tướng tin tưởng Hội thảo sẽ đề xuất những giải pháp và chính sách cụ thể về các vấn đề phát triển xã hội, thiết lập mạng an sinh xã hội bền vững cho Đông Á và ASEAN, trong đó có Việt Nam.

An sinh xã hội là hướng đi chung thời gian tới

Tại Hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khái quát thành tựu kinh tế -xã hội to lớn mà Việt Nam đạt được trong 25 năm đổi mới vừa qua, như kinh tế tăng trưởng cao 7-8% liên tục trong nhiều năm liền; thu nhập trung bình đầu người từ mức dưới 100 USD vào năm 1990 đã tăng lên khoảng 1.160 USD năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ khoảng 70% vào cuối những năm 1980 xuống còn khoảng 10% năm 2010.

Đồng thời, Thủ tướng thông báo tới các học giả, Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững cả về kinh tế, xã hội với các khâu đột phá là cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời chú trọng các vấn đề an sinh xã hội, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

Phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân 7 - 8%.

Đến năm 2020 GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD; thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010.

Tiến sĩ Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng, cho rằng đây là đường hướng chiến lược Việt Nam và các nước ASEAN sẽ đi trong những năm tới.  

Tiến sĩ Surin Pitsuwan nhấn mạnh, các nước ASEAN cần xây dựng mạng lưới an sinh xã hội hữu hiệu để ASEAN trở thành cộng đồng xã hội đùm bọc lẫn nhau một cách vững chắc, đồng thời đáp ứng yêu cầu dẫn dắt sự tăng trưởng của khu vực Đông Á./