BAC A BANK tiếp tục hỗ trợ phí sử dụng True Internet/SMS Banking

PV.

(Tài chính) Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, kể từ ngày 01/01/2013, BAC A BANK tiếp tục hỗ trợ phí sử dụng dịch vụ Internet/ SMS Banking.

Theo đó, mức phí được quy định cụ thể như sau:

- True Intnernet Banking: Hoàn toàn miễn phí dịch vụ, bao gồm cả phí thường niên, phí chuyển tiền liên ngân hàng cho khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp trên toàn hệ thống BAC A BANK.

- True SMS Banking: Áp dụng mức phí 5.000 VNĐ/ tháng (chưa bao gồm VAT), thu phí tự động trên tài khoản thanh toán.

Đặc biệt BAC A BANK miễn phí dịch vụ cho các khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ thông báo tiết kiệm và tín dụng.