Bắc Cạn quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Theo nhandan.com.vn

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành nghị quyết về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài, nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống dân cư khu cực có đa dạng sinh học.

Vườn quốc gia Ba Bể có đa dạng sinh học vào bậc nhất ở các tỉnh phía bắc. Nguồn: internet.
Vườn quốc gia Ba Bể có đa dạng sinh học vào bậc nhất ở các tỉnh phía bắc. Nguồn: internet.

Quy hoạch này được ban hành trên cơ sở Luật Đa dạng sinh học, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh có đa dạng sinh học cao, trong đó tập trung chủ yếu tại Vườn quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, nhưng đã và đang bị xâm hại.

Đa dạng sinh học tại ba khu bảo tồn nêu trên đang bị suy giảm đáng kể cả về chất lượng và số lượng. Đó là, nhiều loài thực vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng; hệ động vật bị xâm hại nghiêm trọng. Một số loài quý hiếm, đặc hữu chưa được nghiên cứu, phát hiện...

Do đó, việc tỉnh Bắc Cạn ban hành quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học làm cơ sở để tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, phát triển các loài, sinh cảnh bị suy thoái và phát triển các nguồn gen quý hiếm, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học.

Tỉnh Bắc Cạn đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ đánh giá toàn diện hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn; bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái, thành lập khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng trên địa bàn xã Xuất Hóa, TP. Bắc Cạn với diện tích gần 500 ha.

Chuyển tiếp ba khu bảo tồn, gồm: Vườn quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc sang hệ thống khu bảo tồn theo Luật Đa dạng sinh học.

Đến năm 2030, sẽ thành lập bảy cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, như: Vườn thực vật, Trung tâm bảo tồn Du Sam, Bảo tàng thiên nhiên, Trung tâm cứu hộ - bảo tồn... tại các khu bảo tồn nêu trên.

Để quy hoạch này được thực hiện có hiệu quả, đạt những mục tiêu đề ra, tỉnh ban hành các giải pháp về tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực, về khoa học - công nghệ, cơ chế, chính sách, nguồn vốn và hợp tác.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc rà soát, bổ sung, xây dựng các văn bản quy định về quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên. Tăng cường thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm, xâm phạm quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Hiện nay, tỉnh Bắc Cạn đang thực hiện một số giải pháp nhằm tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân ở các khu bảo tồn thiên nhiên.

Đặc biệt, đang quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra thủ phạm khai thác, cán bộ bao che, dung túng cho hành vi khai thác nghiến trái phép tại Vườn quốc gia Ba Bể khiến dư luận bức xúc thời gian gần đây.