Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 10,4%

Theo Thái Sơn/nhandan.vn

9 tháng đầu năm 2022, cùng với các chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đưa kinh tế, xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Sản xuất sữa và đóng hộp tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh.
Sản xuất sữa và đóng hộp tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (giá so sánh năm 2010) ước đạt 105.137 tỷ đồng, tăng 10,04% so cùng kỳ.

Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng đạt 80.441 tỷ đồng, tăng 10,9%; dịch vụ đạt 17.823 tỷ đồng, tăng 9,6%; thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm 4.105 tỷ đồng, tăng 3,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước 2.768 tỷ đồng, giảm 0,2%. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và các sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được đẩy mạnh, tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có tính liên kết vùng cao.

Đặc biệt, sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển; các chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả lớn trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 40%; thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp tăng 34,1%.

Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất, nhập khẩu, 9 tháng đầu năm ước đạt 65,3 tỷ USD, tăng 1,1%; trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 35,2 tỷ USD, tăng 4,1% so cùng kỳ...

Mặc dù đạt nhiều kết quả phát triển kinh tế, xã hội, nhưng nền kinh tế Bắc Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như việc triển khai thực hiện một số nội dung của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội còn chậm. Công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số công trình, dự án đầu tư công còn chậm; một số dự án phát triển đô thị, dự án đấu giá quyền sử dụng đất tiến độ chậm. Công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm; tổ chức bộ máy, nhân lực ngành y tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thiếu một số loại thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám, điều trị bệnh nhân…

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; chủ động dự báo, nắm bắt tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và ổn định đời sống người dân, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh quyết tâm, chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, Tỉnh đẩy mạnh thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ đầu tư giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và triển khai các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách, đẩy mạnh tăng thu ngân sách bền vững.