Bãi bỏ lệ phí quảng cáo ngoài trời

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2014/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Theo đó, các khoản lệ phí bãi bỏ trong Thông tư này gồm: lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự; lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác; lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2014.