Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tư ước tính đạt 317,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 237,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 10%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2% và tăng 19,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% và tăng 1,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 10,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.267,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7% (thấp hơn mức tăng 7,8% của cùng kỳ năm 2016).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính đạt 955,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng mức và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,5%; may mặc tăng 8,6%; phương tiện đi lại tăng 8,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 4%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm ước tính đạt 153,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng mức và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có doanh thu tăng khá: Quảng Ninh tăng 18,6%; Đồng Nai tăng 12,4%; TP.Hồ Chí Minh tăng 11,5%; Hà Nội tăng 10,5%; Bình Dương tăng 8,7%.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng ước tính đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng mức và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,6%; Hà Nội tăng 6,5%; Đà Nẵng giảm 8,9%; Cần Thơ giảm 6,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 4 tháng đầu năm ước tính đạt 148,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng mức và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Bình Định tăng 14,6%; Đà Nẵng tăng 12,8%; TP. Hồ Chí Minh tăng 9,2%; Hải Phòng tăng 6,9%; Hà Nội tăng 5,1%.