Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 295,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 222,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 10,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% và tăng 10,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 7,6%; doanh thu dịch vụ khác đạt 34 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 12%.

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 2016,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4%, thấp hơn mức tăng 8% của cùng kỳ năm 2015). Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng ước tính đạt 1535,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành hàng tăng khá: Lương thực, thực phẩm tăng 12,9%; may mặc tăng 12,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,3%; phương tiện đi lại tăng 8,5%; riêng vật phẩm văn hoá, giáo dục chỉ tăng 1,8%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng ước tính đạt 230,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng mức và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Hải Phòng tăng 17,3%; Đà Nẵng tăng 12,6%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 11,6%; Thừa Thiên - Huế tăng 10,3%; Ninh Bình tăng 11%; Bình Dương tăng 9,6%; Hà Nội tăng 7,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7%.

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm nay ước tính đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành của Kiên Giang tăng 20,5%; Hải Phòng tăng 17,7%; Khánh Hòa tăng 17,3%; Bình Định tăng 15,5%; Long An tăng 14,3%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 12,9%; Hà Nội tăng 8,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng ước tính đạt 232,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2015. Một số địa phương có doanh thu tăng khá cao: Bình Thuận tăng 15,7%; Ninh Bình tăng 15,5%; Sóc Trăng tăng 13,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,1%; Phú Thọ tăng 13,7%; Nghệ An tăng 11,6%; Quảng Nam tăng 12,5%.