Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Tháng Một năm nay là thời điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị đã chủ động dự trữ hàng hóa, nguyên liệu nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Các cấp, các ngành tích cực triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Một ước tính đạt 330,3 nghìn tỷ đồng, tăng5,6% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7%. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng Một đạt 252,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành hàng phục vụ Tết Nguyên đán tăng khá hơn mức trung bình các tháng trong năm, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; may mặc tăng 8,2% và tăng 11,5%; phương tiện đi lại tăng 7,8% và tăng 11,2%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6% và tăng 8,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 5,9% và tăng 7,8%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Một ước tính đạt 37,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu tăng khá so với cùng kỳ năm trước như Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12%; Thanh Hóa tăng 8,6%; Kiên Giang tăng 7,4%; Hà Nội tăng 5,7%; Đà Nẵng tăng 5,2%, trong khi doanh thu của Quảng Bình giảm 12,4%; TP. Hồ Chí Minh và Nam Định cùng giảm 5,3%.

Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước và tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của một số địa phương tăng cao: TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; Hà Nội tăng 29,4%; Khánh Hòa tăng 23,3%; Quảng Ninh tăng 22,9%. Doanh thu du lịch lữ hành trong tháng đạt khá chủ yếu do tác động của yếu tố mùa vụ và xu hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết ở một bộ phận dân cư.

Doanh thu dịch vụ khác tháng Một ước tính đạt 36,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có doanh thu tăng khá so với cùng kỳ: TP. Hồ Chí Minh tăng 15,5%; Bình Dương tăng 14,1%; Bình Thuận tăng 12%; Quảng Bình tăng 11,6%; Lâm Đồng tăng 11,5%.