Ban Nội chính Trung ương làm việc với Bộ Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo Thu Trang/mof.gov.vn

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, chiều 16/11, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính nhằm đánh giá, hoàn thiện dự thảo nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) tại Đề án sơ kết 05 năm trình Ban Bí Thư.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc  
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc  

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Vũ Thị Mai - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc 2 cơ quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, thời gian qua, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, cụ thể là Thanh tra Bộ Tài chính để chuẩn bị các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Đề án Sơ kết công tác 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Yêu cầu đặt ra của Báo cáo cần hết sức cụ thể từ nhìn nhận đánh giá kết quả đạt được cũng như đặt ra mục tiêu, yêu cầu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Do đó, buổi làm việc này sẽ trao đổi, làm rõ hơn các nội dung Bộ Tài chính được giao tại Báo cáo công tác THTK, CLP, qua đó giúp Ban Nội chính Trung ương sớm hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực giúp Chính phủ triển khai, thực hiện Luật THTK, CLP. Hàng năm, Bộ Tài chính đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể THTK, CLP và ban hành Công văn hướng dẫn các bộ ngành, địa phương trong cả nước để xây dựng và thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành Công văn gửi các bộ ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện THTK, CLP tại bộ, ngành, địa phương mình, gửi về Bộ Tài chính. Căn cứ Báo cáo của các bộ ngành và địa phương, Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo của Chính phủ về kết quả THTK, CLP hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Đồng chí Vũ Thị Mai khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Ban Nội chính Trung ương về nội dung THTK, CLP tại Đề án sơ kết 05 năm trình Ban Bí thư.
Đồng chí Vũ Thị Mai khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Ban Nội chính Trung ương về nội dung THTK, CLP tại Đề án sơ kết 05 năm trình Ban Bí thư.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác THTK,CLP đã dần đi vào nề nếp và có những chuyển biến tích cực.

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BNCTW ngày 14/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, trong đó giao cho Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo nội dung về công tác THTK, CLP; trên cơ sở Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của cấp uỷ đảng các cấp kết hợp với Báo cáo của Chính phủ về kết quả THTK,CLP hàng năm, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính có Báo cáo số 23-BC/BCSĐ ngày 30/8/2021 gửi Ban Nội chính Trung ương để Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, nội dung về công tác THTK, CLP.

Thực hiện Công văn số 968-CV/BNCTW ngày 22/10/2021 của Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính chỉ đạo bổ sung làm rõ một số nội dung của Báo cáo số 23-BC/BCSĐ ngày 30/8/2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã giao cho Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, bổ sung các nội dung theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương. Tuy nhiên, qua công tác tổng hợp, rà soát còn một số khó khăn, hiện Bộ Tài chính vẫn đang tích cực phối hợp với Ban Nội chính Trung ương để hoàn thành phần nội dung Báo cáo được giao.

Tại buổi làm việc, hai Bên đã tiếp tục cùng nhau trao đổi làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác THTK, CLP như: vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với công tác THTK, CLP; kết quả, các tiêu chí đánh giá về THTK, CLP; kiểm tra, thanh tra giám sát trong THTK, CLP…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí thành viên trong Đoàn công tác. Từ đó, sẽ sớm có chỉ đạo các đơn vị của Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung Báo cáo được giao trên cơ sở Công văn đề nghị bổ sung của Ban Nội chính Trung ương và từ các gợi ý, trao đổi cụ thể tại buổi làm việc hôm nay nhằm đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn được giao.