Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2015

Theo nfsc.gov.vn

Tháng  1/2015, IMF và WB đều hạ  dự  báo tăng trưởng kinh tế  thế  giới 2015 so với các dự  báo trước của mình, lần lượt  ở  mức 3,5% và 2,6%. Tốc  độ  tăng  trưởng  thương  mại  toàn  cầu  thấp  hơn  nhiều  so  với  giai đoạn trước khủng hoảng; xu hướng lạm phát và lãi suất thấp khiến các chính sách kích thích kinh tế kém hiệu quả. Điểm sáng lớn nhất của kinh tế  thế  giới 2015 là sự  phục hồi mạnh mẽ  của kinh  tế  Mỹ  và tác động tích cực đến sản xuất và tiêu dùng do giá dầu giảm. Ngoài ra, sự  giảm tốc tăng trưởng mạnh của Trung Quốc, chương trình kích thích kinh tế thiếu hiệu quả  của EU và Nhật là nguyên nhân khiến kinh tế  giới 2015 phục hồi chậm lại. 

Trong nước,  CPI tiếp tục giảm trước sức ép của giá hàng hóa thế  giới giảm (trong đó có giá dầu). Tuy nhiên, tăng trưởng hoàn toàn có thể đạt mục tiêu đề ra nhờ cải thiện ở khu vực sản xuất và tiêu dùng; Niềm tin kinh doanh, đầu tư cải thiện mạnh mẽ  nhờ  cam kết và  nỗ  lực cải  cách  thủ  tục  hành  chính,  cải  cách  thể  chế  và  chương  trình  tái  cơ cấu.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo triển vọng kinh tế 2015 của Uỷ ban giám sát tài chính Quốc gia trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2015.

Mời download nội dung Báo cáo: bccp2015_01.pdf