VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019

Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã vượt qua mục tiêu của Chính phủ

Đồng bộ giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển nhanh và bền vững

Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 6/2019 huy động hơn 11,1 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu

Phát triển thị trường trái phiếu, góp phần cơ cấu nợ công hiệu quả

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019 - Ảnh 1

Tháng 6/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 13 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, giảm 7 phiên so với tháng 5/2019, huy động được hơn 11.132 tỷ đồng, giảm 804 tỷ đồng (tương đương với giảm 9,48%) so với tháng 5/2019. Lãi suất trúng thầu trong tháng 6 cho kỳ hạn 10 năm là 4,64%/năm, kỳ hạn 15 năm là 5%/năm.

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019 - Ảnh 2

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 6/2019, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 630 triệu trái phiếu (tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 69.201 tỷ đồng), giảm 19,68% về giá trị so với tháng 5/2019. Vùng lợi suất cho kỳ hạn 1 năm trong khoảng 3,139 - 4,099%, kỳ hạn 5 năm trong khoảng 3,750% - 5,304%, giảm nhẹ so với tháng trước, kỳ hạn 15 năm trong khoảng 4,97% - 5,1%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM