Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những lợi ích gì?

Sa Huỳnh

Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm; Nếu người đang hưởng lương hưu hoặc đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên mà qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí và tiền tuất một lần… là những lợi ích người lao động được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện.

Theo BHXH Việt Nam, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ người đang tham gia BHXH bắt buộc. Những chính sách BHXH tự nguyện được mở rộng để giúp cho những người lao động tự do được tham gia để khi hết tuổi lao động được hưởng các chế độ như người hưu trí.

Đặc biệt, khi tham gia BHXH tự nguyện người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

Một là, khi tham gia BHXH tự nguyện nếu nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

Hai là, những người này sẽ được cấp BHYT miễn phí khi đang hưởng lương hưu.

Ba là, nếu người đang hưởng lương hưu hoặc đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên mà qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí và tiền tuất một lần.

Bốn là, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH.

Năm là, người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm.

Như vậy, người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng 5 lợi ích trên nhằm đảm bảo điểm tựa an sinh khi về già. Đây là những lợi ích rất thiết thực đối với người lao động khi tham gia loại hình bảo hiểm này.