Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đẩy nhanh lộ trình giảm số giờ giao dịch

Theo baocongthuong.com.vn

Với nỗ lực và quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, trong những năm qua Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt BHXH các cấp thực hiện cải cách giảm giờ giao dịch đối với doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2014, ngành đã thực hiện mục tiêu cắt giảm 100 giờ giao dịch của doanh nghiệp được Ngân hàng Thế giới công nhận trong báo cáo Doing Business năm 2015 (62 giờ). Hiện nay, BHXH Việt Nam tiếp tục đề nghị Ngân hàng Thế giới công nhận nốt 38 giờ trong số 100 giờ đã cắt giảm trong năm 2014. Đến năm 2015, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu cắt giảm 154 giờ, phấn đấu giảm số giờ giao dịch của doanh nghiệp xuống còn 81 giờ.

Đặc biệt, năm 2016, thực hiện quy định mới của Luật BHXH về chế độ ốm đau thai sản, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH và Quyết định số 828/QĐ-BHXH thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ quy trình thủ tục giải quyết và chi trả chế độ BHXH dự kiến cắt giảm được 23 giờ xuống còn 58 giờ. Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, kết quả cắt giảm giờ giao dịch đối với doanh nghiệp năm 2015 và năm 2016 của BHXH Việt Nam nêu trên chưa được Ngân hàng thế giới ghi nhận, do chưa đến niên hạn công bố, dự kiến công bố vào cuối năm 2016.

Nhằm thực hiện đúng lộ trình cắt giảm giờ giao dịch của doanh nghiệp, hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiến hành triển khai việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Sau khi bàn giao xong sổ BHXH cho người lao động quản lý, theo phân tích từ đại diện BHXH Việt Nam, doanh nghiệp sẽ không phải quản lý và cập nhật sổ BHXH cho người lao động, qua đó sẽ cắt giảm được toàn bộ thời gian cập nhật và quản lý sổ BHXH của doanh nghiệp.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP giảm số giờ giao dịch xuống 49 giờ, ngang bằng các nước ASEAN vào cuối năm 2016.

Đặc biệt, sau khi Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH được ban hành và thực thi, cùng với việc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện, BHXH Việt Nam sẽ tích cực chủ động thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2020 thực hiện giảm giờ giao dịch đối với doanh nghiệp xuống còn 45 giờ ngang bằng với các nước ASEAN 3 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó tích cực cải cách giảm giờ giao dịch của doanh nghiệp.