VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giảm thiểu tổn thất tai nạn giao thông nhờ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giảm thiểu tổn thất tai nạn giao thông nhờ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thời gian quan, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được triển khai rộng rãi đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu những tổn thất do tai nạn giao thông gây ra, tăng cường trật tự và bảo đảm an sinh xã hội.

Hiệu lực hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 3.338 tỷ đồng

Phòng, chống gian lận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Hải Phòng

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.

Ở Việt Nam, từ năm 1988, Chính phủ đã quy định loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bảo hiểm bắt buộc và lần lượt ban hành Nghị định số 30/HĐBT ngày 10/3/1988, Nghị định số 115/1997/NĐ-CP ngày 17/12/1997 để quy định cụ thể.  Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũng được quy định là một trong số các loại hình bảo hiểm bắt buộc tại Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm. Gần đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP quy định, chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) có trách nhiệm thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy tắc, điều khoản, biểu phí do Bộ Tài chính quy định.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, hơn 10 năm qua, số lượt xe cơ giới tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới lên đến trên 110,3 triệu (trong đó, số lượt xe máy vào khoảng 93,5 triệu); đã giải quyết bồi thường bảo hiểm cho 593.658 vụ tai nạn giao thông, trung bình 9 triệu đồng/vụ (trong đó có 101.214 vụ tai nạn xe máy, trung bình 5 triệu đồng/vụ).

Được trích từ 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp nhằm thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân tai nạn giao thông trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm hoặc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và chi cho các mục tiêu khác như: đề phòng, hạn chế tổn thất; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới…

Hơn 10 năm qua, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo 20 triệu đồng/người cho các nạn nhân tai nạn giao thông không thuộc diện đối tượng được bồi thường bảo hiểm. Đến hết năm 2019, Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 75 công trình đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông tại hơn 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với số kinh phí tài trợ trên 90 tỷ đồng.

Chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã thể hiện rõ ý nghĩa nhân đạo của chính sách, kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản, giúp không chỉ nạn nhân mà còn chủ xe, người điều khiển xe nhanh chóng ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Được biết, Bộ Tài chính hiện đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP. Trong đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ bồi thường bảo hiểm theo hướng giảm nhẹ gánh nặng thủ tục cho chủ xe, lái xe; tăng tính chủ động và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thu thập hồ sơ bồi thường, rút ngắn thời gian tạm ứng bồi thường; mở rộng phạm vi và mức chi hỗ trợ bồi thường nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới... nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM