VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Hưởng ứng phong trào

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

BHXH Việt Nam:

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Tại Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020 mới đây, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo trao 50 triệu đồng. Sự ủng hộ, đóng góp của BHXH Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm, mong muốn được cùng chung sức với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng tâm, đồng sức chung tay vì người nghèo.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục kiểm soát hiệu quả quỹ BHXH

Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao

9 tháng, thị trường bảo hiểm tăng 16,7% so cùng kỳ năm ngoái

Từ nhiều năm qua, việc “chung tay” vì người nghèo luôn được ngành BHXH quan tâm thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của các tập thể và cá nhân công chức, viên chức, người lao động đối với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành BHXH cũng tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nhất là những người thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Xác định việc bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe thông qua BHYT cho người nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách xã hội..., là giải pháp quan trọng trong xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Cùng với việc thực hiện mục tiêu bảo đảm 100% số người nghèo, người có công, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT kịp thời, ngành BHXH còn vận động các tổ chức, cá nhân ngoài ngành quyên góp, ủng hộ một phần kinh phí chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Hiện nay cả nước còn hơn 984 nghìn hộ nghèo (tỷ lệ 3,75%), hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,45%), hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bên cạnh đó những người nghèo, công nhân lao động nghèo cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống và rất cần sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM