VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Bộ Luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có một số thay đổi về hợp đồng lao động.

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết

Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Chi phí học phí cho người lao động nước ngoài?

Từ ngày 8/11, người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Theo đó, từ ngày 01/01/2021 Bộ Luật Lao động sẽ cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do mà chỉ cần báo trước theo thời hạn quy định tương ứng với các loại hợp đồng.

Đồng thời, người lao động cũng được quyền yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động; các chi phí của việc cung cấp do người sử dụng lao động chi trả... (Điều 35).

Từ ngày 01/01/2021 Bộ Luật Lao động sẽ cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do

Ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản (Điều 14); Cho phép người sử dụng lao động thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với người cao tuổi thay vì kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới như trước đây. (Điều 149)

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM