VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất. Ảnh: H.Đ

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 24/9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 6566 về tăng cường công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

[Infographics] BHXH Việt Nam hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

[Infographics] Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên môi trường internet

Bảo đảm quyền lợi cho người lao động tại đơn vị phá sản còn nợ tiền BHXH

Chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị BHXH tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng liên quan tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với đơn vị, doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên hoặc đơn vị, doanh nghiệp chưa đóng, đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa đầy đủ cho người lao động và xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định đối với đơn vị, doanh nghiệp vi phạm.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động và BHXH. Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Tỉnh phối hợp với ngành, đơn vị liên quan theo dõi, nắm tình hình và xử lý theo đúng quy định đối với đơn vị, doanh nghiệp nợ lương, nợ đọng BHXH. Công an tỉnh Quảng Nam xử lý theo quy định pháp luật đối với đơn vị, doanh nghiệp có hành vi cố tình trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường phối hợp, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, đặc biệt là đối với đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp đôn đốc doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động khi tiếp nhận lao động trở lại.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Bưu điện tỉnh Quảng Nam tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN phù hợp đến cơ quan, đơn vị, người dân, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sắp đến hạn đóng tiếp tục tham gia BHXH, BHYT.

UBND các địa phương chỉ đạo triển khai các hoạt động liên quan công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM