VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Từ 1/8/2019, thêm 3 đối tượng được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

Bộ Y tế bổ sung ba trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh. Nguồn: Internet.

Từ 1/8/2019, thêm 3 đối tượng được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

Thông tư số 09/2019 của Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2019 có hiệu lực từ ngày 1/8 hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó quy định rõ thêm 3 đối tượng được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế thực hiện thế nào?

Tăng mức chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Gần 80% người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại y tế cơ sở

Cụ thể, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật số 46/2014/QH13, Bộ Y tế bổ sung ba trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh, gồm:

Thứ nhất, người bệnh có thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả kinh phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn sáu tháng lương cơ sở.

Thứ hai, trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin về thẻ BHYT.

Thứ ba, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM