Bất động sản "hút" 50 triệu USD vốn FDI trong tháng 1

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 1 năm 2013.

Theo đó, tính đến ngày 20/1/2013, cả nước có 37 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 257,1 triệu USD, tăng 293,6% so với cùng kỳ năm 2012; có 9 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 24,3 triệu USD, bằng 25,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong 20 ngày đầu tháng 1/2013 đạt 281,4 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, trong tháng 1, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 420 triệu USD, tăng 5% với cùng kỳ năm 2012.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, trong tháng 1 này, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 8 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 21 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 202,9 triệu USD, chiếm 72,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 50 triệu USD, chiếm gần 17,8% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với 2 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,9 triệu USD.

Xét theo đối tác đầu tư, tháng 1 năm nay có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 157,7 triệu USD, chiếm 56,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Xét theo địa bàn đầu tư, trong tháng 1/2013, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 11 tỉnh thành phố, trong đó Đồng Nai là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 107,9 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm, chiếm 38,3% tổng vốn đầu tư; Hải Phòng đứng thứ 2 (66,4 triệu USD), Bình Dương đứng thứ 3 (61,6 triệu USD).

Một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 1 năm 2013 là: Dự án Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phân phối thiết bị y tế với tổng vốn đầu tư 98 triệu USD tại Đồng Nai, nhà đầu tư là công ty Terumo Corporation Nhật Bản; dự án Công ty TNHH Pruksa Việt Nam tổng vốn đầu tư là 50 triệu USD, nhà đầu tư Pruksa International Company Limited – Thái Lan tại Hải Phòng; dự án Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam với tổng vốn đầu tư 38 triệu USD, nhà đầu tư Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại Bình Dương.