Bí quyết kết hợp công cụ cải tiến và hệ thống quản lý hiệu quả

P.V

Những năm gần đây, số lượng hệ thống quản lý và công cụ năng suất, chất lượng đang được áp dụng tăng lên đáng kể. Việc nâng cao nhận thức về các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và công cụ năng suất, chất lượng đã được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

Những năm gần đây, số lượng hệ thống quản lý và công cụ năng suất, chất lượng đang được áp dụng tăng lên đáng kể.
Những năm gần đây, số lượng hệ thống quản lý và công cụ năng suất, chất lượng đang được áp dụng tăng lên đáng kể.

Xu hướng tích hợp lên cao

Hiện nay, có rất nhiều công cụ cải tiến năng suất, chất lượng có thể tích hợp với hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Mỗi công cụ đều có mối tương quan với một hoặc một số điều khoản của tiêu chuẩn hệ thống quản lý. 

Theo các chuyên gia, những năm gần đây, số lượng hệ thống quản lý và công cụ năng suất, chất lượng đang được áp dụng tăng lên đáng kể. Điều này cho thấy việc nâng cao nhận thức về các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và công cụ năng suất, chất lượng đã được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

Theo nguyên tắc vận hành của hệ thống quản lý, về cơ bản tất cả các hệ thống quản lý đều có phương pháp tiếp cận chung. Tuy nhiên, chúng có thể lồng ghép, tích hợp với các công cụ năng suất, chất lượng nhằm tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp.

Hiện nay, trong nước và thế giới đều đang có xu hướng tích hợp các hệ thống quản lý với các công cụ năng suất chất lượng thay vì xây dựng riêng rẽ từng hệ thống như trước.

Trên thế giới, việc tích hợp các hệ thống quản lý và công cụ nâng cao năng suất chất lượng đã được áp dụng ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Ban Nha...

Việc hợp nhất các mô hình hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thành mô hình quản lý tích hợp là giải pháp tối ưu nhất.

Tại Singapore, sau thời gian áp dụng hệ thống quản lý riêng rẽ như chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe, các doanh nghiệp cũng có khuynh hướng tích hợp các hệ thống quản lý này lại với nhau.

Việc tích hợp này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian xây dựng hệ thống tích hợp, chi phí đánh giá và đáp ứng yêu cầu của nhà thầu, khách hàng. Do có nền tảng tốt trong áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi Sigapore bắt đầu áp dụng chương trình năng suất quốc gia, nên việc áp dụng thêm hệ thống quản lý là tương đối nhẹ nhàng.

Việc áp dụng trước các công cụ năng suất, chất lượng cũng giúp các công ty duy trì, cải tiến hệ thống quản lý tích hợp tốt hơn...

Cần chú ý điểm tương đồng của các tiêu chuẩn

Tại Việt Nam, các chuyên gia chỉ ra rằng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng áp dụng nhiều hơn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi triển khai tích hợp nhiều tiêu chuẩn cùng một lúc, doanh nghiệp cần chú ý tới những điểm tương đồng của các tiêu chuẩn. 
Khi triển khai tích hợp nhiều tiêu chuẩn cùng một lúc, doanh nghiệp cần chú ý tới những điểm tương đồng của các tiêu chuẩn. 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, số lượng các hệ thống quản lý đang được áp dụng đã tăng lên đáng kể. Việc này một mặt là tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp, mặt khác cho thấy, bối cảnh và môi trường hoạt động kinh doanh đang ngày càng phức tạp, công cuộc hội nhập đòi hỏi các yêu cầu khắt khe hơn khiến doanh nghiệp áp dụng nhiều hệ thống hơn.

Tuy nhiên, việc này có thể gây chồng chéo và làm mất nhiều thời gian đánh giá hiệu quả cho doanh nghiệp.

Theo nguyên tắc vận hành của các công cụ năng suất, chất lượng, về cơ bản tất cả hệ thống quản lý đều có phương pháp tiếp cận chung và có thể được kiểm soát, vận hành, áp dụng theo một cách tích hợp.

Các chuyên gia năng suất lưu ý, khi triển khai tích hợp nhiều tiêu chuẩn cùng một lúc, doanh nghiệp cần chú ý tới những điểm tương đồng của các tiêu chuẩn.

Điều đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí. Việc tích hợp các hệ thống quản lý cũng tạo ra tính nhất quán trong quy trình quản lý, tối ưu quy trình và nguồn lực. Giải pháp tích hợp luôn là giải pháp phù hợp nhất đối với những doanh nghiệp áp dụng từ hai hệ thống quản lý trở lên.

Hiện chưa có tiêu chuẩn chung nào cho việc kết hợp các hệ thống quản lý, tuy nhiên, mỗi lĩnh vực quản lý đều có hệ thống tiêu chuẩn riêng. Đối với các tổ chức, kết hợp hay tích hợp hệ thống quản lý có nghĩa là sáp nhập các hệ thống riêng lẻ vào thành hệ thống duy nhất dựa trên các tiêu chuẩn vốn có của nó.

Vì vậy, doanh nghiệp tùy vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh, quy mô, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu mà chọn lựa đúng đắn, hợp lý các tiêu chuẩn để dễ dàng cho việc nhận diện, đánh giá các mặt trọng yếu, rủi ro và cơ hội, xác định điểm mấu chốt có ảnh hưởng đến lĩnh vực quản lý của mình.