Tăng năng suất lao động nhờ rèn luyện tác phong công nghiệp

Cẩm An

Thực tế sản xuất, kinh doanh đã chứng minh, rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao ý thức, kỷ luật lao động cho người lao động (NLĐ) là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động.

Doanh nghiệp muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu đòi hỏi người lao động phải có trình độ học vấn, tay nghề. Ảnh: Internet
Doanh nghiệp muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu đòi hỏi người lao động phải có trình độ học vấn, tay nghề. Ảnh: Internet

Muốn nâng chất lượng sản phẩm, NLĐ phải có tay nghề

Nhiều chuyên gia kinh tế nhìn nhận, thực tế sản xuất, kinh doanh ở tất cả các doanh nghiệp trên thế giới đã chứng minh rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao ý thức, kỷ luật lao động cho NLĐ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn hóa và tuân thủ quy trình đối với người lao động trong quá trình sản xuất.

Doanh nghiệp muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu đòi hỏi NLĐ phải có trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng mềm và ý thức lao động tốt. NLĐ muốn nâng cao thu nhập cho bản thân phải có kỹ năng nghề nghiệp, thái độ, ý thức và tác phong tốt.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều NLĐ, đặc biệt là anh chị em công nhân chưa thực sự quan tâm và đặt việc rèn luyện, nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp lên hàng đầu.

Một số vấn đề chung thường thấy là: Không tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động gây ra các chấn thương thậm chí tử vong; không tuân thủ nội quy, giờ giấc, tác phong làm việc như đi trễ, về sớm, nghỉ giải lao không đúng thời gian quy định, có mặt ở cơ quan đúng giờ để điểm danh rồi ăn sáng, uống trà gây đình trệ công việc; xin nghỉ phép không có lý do chính đáng; phối hợp trong công việc kém; làm việc nhóm không hiệu quả.

Bên cạnh đó, không tuân thủ quy định kiểm soát: không tuân thủ quy trình sản xuất dẫn đến sản phẩm lỗi ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến thương hiệu doanh nghiệp và lòng tin của đối tác.

Lắng nghe các ý kiến đóng góp của NLĐ

Để Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, nâng cao năng suất lao động là động lực chính. Những năm qua, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao ý thức, kỷ luật lao động của NLĐ.

Để nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, nâng cao năng suất lao động là động lực chính. Ảnh: Internet
Để nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, nâng cao năng suất lao động là động lực chính. Ảnh: Internet

Ban lãnh đạo và công đoàn đã phối hợp để thực hiện rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho nhân viên thông qua nhiều hoạt động.

Thứ nhất, tổ chức đào tạo và chia sẻ kiến thức về pháp luật, nội quy lao động, quy định của công ty cho NLĐ: Công ty tổ chức đào tạo kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, nghĩa vụ và phúc lợi của nhân viên và các quy định khác cho tất cả nhân viên hàng năm.

Các buổi gặp mặt và đối thoại với người lao động được tổ chức hàng quý ở cấp độ cả công ty và hàng tháng ở từng phòng, ban để lắng nghe các ý kiến đóng góp và phản hồi đầy đủ các ý kiến của NLĐ.

Quản lý chia sẻ và nhắc nhở các tình huống thực tế về tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động để giải thích cho NLĐ hiểu và có thể áp dụng thực tế theo định kỳ hàng tuần hoặc hàng ngày.

Ngoài ra, công đoàn và công ty kết hợp tổ chức các buổi học ngoại khóa về "thay đổi tư duy", "tác phong công nghiệp", "tính kỷ luật" các kỹ năng quan trọng khác cho NLĐ để nâng cao tính tự chủ bản thân.

Việc ưu tiên đào tạo là để nâng cao hiểu biết từ đó giúp họ nhận thấy những lợi ích từ việc tuân thủ kỷ luật và xây dựng ý thức tự chấp hành cho nhân viên.

Thứ hai, tuyên truyền và tuyên dương khen thưởng: Tổ chức các buổi tuyên truyền thường xuyên với các hoạt động trò chơi và phần thưởng để NLĐ hiểu rõ hơn về các qui định; xây dựng các giải thưởng để khen thưởng và tuyên dương công khai các hành vi tốt như giải "Ngôi sao an toàn", "Ngôi sao chất lượng"...

Thứ ba, xây dựng các quy trình hỗ trợ và hệ thống kiểm soát: Xây dựng nội quy lao động rõ ràng và được lưu trữ trên trang Intranet nội bộ, nơi mà NLĐ luôn có thể tìm thấy dễ dàng.

Ngoài ra, quản lý được yêu cầu phải gương mẫu. Intel xây dựng quy trình và công cụ phản hồi ẩn danh để nhân viên đánh giá sự gương mẫu của quản lý; tổ chức bộ phận kiểm soát để thường xuyên rà soát và báo cáo hoạt động tuân thủ quy trình kiểm soát.

Với các hoạt động như trên, công ty giúp nâng cao việc tuân thủ kỷ luật của NLĐ, không có sự cố an toàn lao động, giảm 80% sự cố chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng mức độ hài lòng của nhân viên.