Bị xử phạt 45 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

PV.

Một nhà đầu tư cá nhân vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 45 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 04/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 208/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hà Phương (quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt bà Nguyễn Thị Hà Phương với số tiền 30 triệu đồng vì có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng xử phạt thêm 15 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Các căn cứ xử phạt được dựa trên các quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, ngày 18/12/2020, bà Nguyễn Thị Hà Phương đã mua 417.200 cổ phiếu Công ty cổ phần NHP (mã chứng khoán: NHP) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHP (tăng từ 3,97% lên 5,48%).

Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 19/03/2021, bà Nguyễn Thị Hà Phương tiếp tục mua tổng cộng 2.405.500 và bán 44.200 cổ phiếu NHP dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHP (tăng từ ngưỡng 5,48% lên 6,62%, 10,82%, 11,18%, 12,7% và 14,3%).

Tuy nhiên, đến ngày 19/04/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và các báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Nguyễn Thị Hà Phương.