Bị xử phạt nặng do sử dụng 43 tài khoản tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu


Ngày 10/5/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong giao dịch chứng khoán. Trong đó, có quyết định mức phạt kỷ lục 600 triệu đồng đối với một cựu nhân viên môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DASC), vì hành vi thao túng giá cổ phiếu.

Mạnh tay xử lý vi phạm đối với hành vi thao túng cổ phiếu. Nguồn: Internet
Mạnh tay xử lý vi phạm đối với hành vi thao túng cổ phiếu. Nguồn: Internet

Cụ thể, ngày 10/5/2019, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 325/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Trường Giang-nguyên nhân viên môi giới Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, địa chỉ tại Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Kết quả kiểm tra của UBCKNN cho thấy, ông Giang đã sử dụng 43 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (Mã cổ phiếu: VAT). Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Chu Trường Giang.

Thanh tra UBCKNN quyết định xử phạt số tiền 600 triệu đồng đối với ông Chu Trường Giang theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Đây là mức phạt kỷ lục đối với hành vi này từ trước tới nay. Đồng thời, UBCKNN ban hành thêm Quyết định số 326/QĐ-UBCK thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với ông Giang.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 133/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Anh Linh, địa chỉ tại Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội vì hành vi vi phạm hành chính khi giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán.

Trước đó, ông Võ Anh Linh-người liên quan của bà Phạm Thị Thu Hà, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã chứng khoán: HJS) đăng ký mua 2.096.000 cổ phiếu HJS từ ngày 30/01/2019 đến ngày 20/02/2019, nhưng ông Linh đã tiến hành mua 2.050.000 cổ phiếu HJS từ ngày 29/01/2019.

Số tiền ông Linh phải nộp phạt là 27,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.