BIDV công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012

Theo BIDV

(Tài chính) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012. Trước đó, BIDV cũng đã công bố Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2012.

Download Nội dung các báo cáo tài chính:

1. Báo cáo Tài chính hợp nhất quý III/2012: BCTC_hop_nhat_Q3-2012.pdf

2. Báo cáo Tài chính riêng lẻ quý III/2012: BCTC_rieng_le_Q32012.pdf