Thông tư 125/2016/TT-BTC:

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm Mỹ Lộc quốc lộ 21B


Ngày 05/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

Theo quy định mới, mức thu phí đối với nhóm xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng giảm 10.000 đồng, từ 30.000 đồng xuống còn 20.000 đồng/vé/lượt;

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn giảm 10.000 đồng, từ 40.000 đồng xuống còn 30.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn giảm 6.000 đồng, từ 50.000 đồng xuống còn 44.000 đồng/vé/lượt...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 125/2016/TT-BTC