Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan


Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trao các quyết định về công tác cán bộ

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan - Ảnh 1
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho đồng chí Triệu Thọ Hân.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Triệu Thọ Hân, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính.

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan - Ảnh 2
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho đồng chí Đinh Trần Lợi.

Điều động và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đinh Trần Lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt, giữ chức Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính.

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan - Ảnh 3
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho đồng chí Lưu Đức Minh.

Giao nhiệm vụ điều hành Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt cho đồng chí Lưu Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt.

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan - Ảnh 4
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho đồng chí Dương Bá Đức.

Bổ nhiệm đồng chí Dương Bá Đức, Trưởng phòng Vụ Đầu tư, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác để tổ chức điều hành hiệu quả công việc của đơn vị, phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Hải quan công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan - Ảnh 5
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn.

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đã trao Quyết định số 1566/QĐ-TCHQ ngày 30/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn.

Đồng thời, Tổng Cục Hải quan cũng thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa làm Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng kể từ ngày 15/6/2019.

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan - Ảnh 6
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Hoàng Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tin tưởng rằng trên cương vị mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết, tập trung dân chủ, phối hợp tốt với các ngành, cơ quan liên quan, các lực lượng từ Trung ương đến địa phương và cán bộ, công chức của Hải quan Lạng Sơn, Cao Bằng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.