Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thu An

Ngày 10/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tân Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.
Tân Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, ngày 1/4/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam cũng quyết định ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tạm thời phụ trách công việc thay Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến khi có quyết định bổ nhiệm mới.