Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất nhập khẩu


Ngày 16/12/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 29/01/2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa mặt hàng theo mã HS, không điều chỉnh, thay đổi về chính sách quản lý đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu. 

Theo đó, Thông tư bổ sung các Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện đang được quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương, cụ thể:

Một là, Danh mục chi tiết theo mã HS đối với thóc, gạo xuất khẩu

Hai là, Danh mục chi tiết theo mã HS đối với tinh dầu xá xị tạm nhập, tái xuất

Ba là, Danh mục chi tiết theo mã HS đối với kim cương thô

Bốn là, Danh mục chi tiết theo mã HS đối với xăng, dầu

Năm là, Danh mục chi tiết theo mã HS đối với khoáng sản xuất khẩu

Sáu là, Danh mục chi tiết theo mã HS đối với nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá

Bảy là, Danh mục chi tiết theo mã HS đối với máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Tám là, Danh mục chi tiết theo mã HS đối với than xuất khẩu

Thông tư số 41/2019/TT-BCT ban hành kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện dễ dàng, thuận tiện hơn khi áp dụng chính sách mặt hàng và áp mã hàng hóa xuất nhập khẩu; Tạo thống nhất giữa doanh nghiệp và Hải quan trong việc xác định mặt hàng và áp mã thuế đối với hàng hóa thuộc diện quản lý của Bộ Công Thương, góp phần giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng.