Bổ sung nhiều ngành được hỗ trợ, sẽ gia hạn đến hơn 80.200 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

PV.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trong Dự thảo này, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm một số nhóm ngành được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nâng số tiền gia hạn ước tính lên tới hơn 80.200 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số dự kiến trước đó là hơn 30.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thêm nhiều ngành được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Nguồn: internet
Thêm nhiều ngành được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Nguồn: internet

Thêm nhiều ngành được hỗ trợ

Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), so với Dự thảo xin ý kiến bộ, ngành địa phương và DN, trong Tờ trình chính thức lần này Bộ Tài chính đã bổ sung một số ngành chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: giáo dục, đào tạo, y tế, các hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động sáng tác nghệ thuật, hoạt động giải trí, thể thao, hoặc các khu vui chơi…

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các DN được gia hạn nộp thuế, gồm: DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác, nuôi trồng thuỷ sản. Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Ngoài ra, các DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau cũng nằm trong diện được gia hạn: Vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải. Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phim.

Các DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa cũng là đối tượng được gia hạn thuế.

Gia hạn cả tiền thuế TNDN phải nộp năm 2019

Tại Dự thảo Nghị định vừa trình Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào NSNN.

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Phạm Đình Thi cho biết, theo Luật Quản lý thuế, năm 2019 DN phải quyết toán thuế TNDN sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Như vậy, hiện nay DN đang bước vào thời điểm thực hiện quyết toán thuế TNDN và chậm nhất đến ngày 31/3/2020, DN phải hoàn thành quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá, Bộ Tài chính nhận thấy, hiện nay DN đang gặp nhiều khó khăn, không có nguồn để nộp và nếu không nộp trước ngày 31/3/2020 thì sẽ bị tính tiền chậm nộp. Do đó, để hỗ trợ trực tiếp cho các DN bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung trường hợp này vào Dự thảo trình Chính phủ và thời gian gia hạn cũng là 5 tháng.

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào NSNN và số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II năm 2020 của DN, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các DN, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định.

Đối với tiền thuê đất, Dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên quyết định, hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Riêng với DN nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày 31/5/2020.

Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì DN, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Như vậy, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế GTGT với số tiền hơn 61.600 tỷ đồng; thuế TNDN hơn 11.100 tỷ đồng; thuế của nhóm cá nhân, hộ kinh doanh là hơn 3.000 tỷ đồng; tiền thuế thuê đất hơn 4.500 tỷ đồng. Tổng số tiền gia hạn nộp thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính là hơn 80.200 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Đình Thi, để đơn giản hoá thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế thì người nộp thuế chỉ gửi 1 lần Giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn và thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7/2020.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất sẽ có hiệu lực ngay khi được ký ban hành do những nội dung quy định tại Dự thảo Nghị định đều là các giải pháp cấp bách hỗ trợ DN ứng phó với dịch bệnh Covid-19.