Quyết định số 1375/QĐ-BTC:

Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng


Ngày 21/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1375/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1375/QĐ-BTC.