Bộ Tài chính đặt ra 70 nhóm giải pháp cải cách trong 2016-2017

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động cho toàn ngành Tài chính thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016 - 2017, trong đó đặc biệt chú trọng đến các giải pháp cải cách trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết 19 được ban hành, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo khẩn trương, chủ động nghiên cứu, dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính với các nhiệm vụ, giải pháp và sản phẩm đầu ra cụ thể, gắn với tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm rõ ràng.

Thực hiện chỉ đạo và yêu cầu của lãnh đạo Bộ, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính được giao, dự thảo Kế hoạch đã được cụ thể hóa thành hơn 30 nhóm nhiệm vụ với khoảng hơn 70 nhóm giải pháp chính và được phân công chi tiết cho các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp gắn với tiến độ hoàn thành.

Theo ông Lợi, trong các giải pháp đặt ra, việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan được đặt lên hàng đầu.

Nội dung cơ bản của dự thảo liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thuế và hải quan, bao gồm: Đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu,...

Mục tiêu đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Với các nội dung cụ thể như vậy, Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính sẽ tạo cơ sở thuận lợi cho các đơn vị xây dựng kế hoạch của mình và cụ thể thành chương trình công tác của đơn vị.