Bộ Tài chính đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020


Ngày 10/06/2020, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 625/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, thực hiện Công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC)... trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

Trong đó, cần tập trung vào các vấn đề bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Bên cạnh đó, lựa chọn nội dung khẩu hiệu truyền thông Ngày Môi trường thế giới năm 2020 phù hợp và thực hiện treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường) tại nơi dễ thấy, đông người qua lại tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, nhất là tại cổng chính ra vào, các điểm giao dịch với khách hàng, giảng đường của các cơ sở đào tạo... nhằm tuyên truyền, tạo điều kiện cho mọi cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể để cùng chung tay làm cho thế giới sạch hơn phù hợp với nội dung triển khai Tháng hành động vì môi trường năm 2020.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, hệ thống trong Ngành cần tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại đơn vị; xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường (nếu có) trong khuôn viên trụ sở cơ quan để đảm bảo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu khoa học đối với CBCC, học viên, sinh viên

Căn cứ vào tình hình thực tế và trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị tổ chức các hoạt động: (i) hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; (ii) tham gia các hoạt động tại địa phương về bảo tồn động vật hoang dã, các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; phục hồi rừng và các hệ sinh thái trên cạn; bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước ngọt cũng như hệ sinh thái biển và đại dương; (iii) tổ chức các hoạt động hoặc cử CBCC, học viên, sinh viên thuộc phạm vi quản lý tham gia các hoạt động do địa phương phát động như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, hệ thống trong Ngành cần tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại đơn vị; xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường (nếu có) trong khuôn viên trụ sở cơ quan để đảm bảo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu khoa học đối với CBCC, học viên, sinh viên. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao ý thức của CBCC và học viên, sinh viên trong việc: (i) không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; (ii) không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; (iii) xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.

Các đơn vị báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính tăng số lượng, chất lượng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục đăng tải trên báo in và báo điện tử tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 của đơn vị, hệ thống.

Đồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 tại cơ quan, đơn vị...