Bộ Tài chính đề nghị bỏ toàn bộ giấy phép với 2 ngành nghề

Theo chinhphu.vn

Bộ Tài chính vừa đề nghị đưa 2 ngành nghề ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đây là câu trả lời của Bộ Tài chính trước đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục nói trên.

Ngành nghề thứ nhất được đề nghị đưa ra khỏi danh mục là: “Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa”.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, để được cung cấp dịch vụ này, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Cụ thể, doanh nghiệp phải là doanh nghiệp kiểm toán, công ty chứng khoán, công ty thẩm định giá có chức năng định giá, có quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp, có 5 năm kinh nghiệm hoạt động, có tối thiểu 3 thẩm định viên về giá, không vi phạm các quy định pháp luật của ngành nghề kinh doanh trong 5 năm liền trước năm đăng ký thực hiện.

Về bản chất, những điều kiện này là tiêu chí do chủ sở hữu Nhà nước đặt ra để lựa chọn đối tượng được thực hiện dịch vụ xác định giá trị đối với tài sản của mình, không phải là điều kiện theo yêu cầu quản lý Nhà nước đối với một ngành nghề riêng biệt.

Quy định này không đặt ra một ngành nghề kinh doanh mới, vì doanh nghiệp thực hiện định giá được lựa chọn trong số công ty chứng khoán, doanh nghiệp thẩm định giá, công ty kiểm toán có chức năng định giá.

Ngành nghề thứ hai được Bộ Tài chính đề nghị bỏ là “Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm”.

Theo cơ quan này, đào tạo đại lý bảo hiểm là hoạt động được thực hiện bởi các cơ sở giáo dục (trường, trung tâm đào tạo đã được thành lập) đáp ứng được các yêu cầu bao gồm: Có chương trình đào tạo phù hợp; cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm có kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, pháp luật và kỹ năng sư phạm; có cơ sở vật chất đảm bảo cho việc đào tạo.

Các yêu cầu trên đây thực chất là quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không phải điều kiện kinh doanh của một ngành nghề riêng biệt.

Các quy định về điều kiện kinh doanh đang được dư luận đặc biệt quan tâm với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc loại bỏ những điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Các nghị định vừa được Chính phủ ban hành đã loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh so với trước đây.

Được biết, mới đây, Bộ NNPTNT cũng đã chủ động đề xuất loại bỏ hẳn các điều kiện kinh doanh thuộc 3 ngành nghề: Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát; kinh doanh củi và than hồng; kinh doanh ngư lưới, dụng cụ thủy sản.

Đây là những ngành nghề được quy định tại danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, nhưng thực tế cho thấy không cần phải đặt ra rào cản với doanh nghiệp trong các ngành nghề này.

Hơn thế nữa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu, kể cả sau thời điểm 1/7, khi các nghị định đã được ban hành, các bộ, ngành cần tiếp tục thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá, tiếp thu ý kiến của xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung, cắt giảm kịp thời các điều kiện đầu tư kinh doanh, các giấy phép con bất hợp lý “hành” doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các cơ quan tổ chức và nhân dân tăng cường giám sát, phản biện, kiến nghị sửa đổi hoặc loại bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không phù hợp.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, đồng thời là Tổ phó Thường trực Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, qua rà soát của Tổ công tác, trước mắt có thể loại bỏ được thêm khoảng 30 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được luật định.