Bộ Tài chính đi đầu thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Chiều ngày 12/5/2016, tại Ninh Bình, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 (Par index 2015) của các cơ quan thuộc Bộ Tài chính và triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Điểm số giữa các đơn vị trong nhóm đứng đầu của các khối đồng đều, phần lớn các đơn vị đều đạt trên 90% điểm so với điểm tối đa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung phát biểu chúc mừng đơn vị đạt thứ hạng cao trong cải cách thủ tục hành chính.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung phát biểu chúc mừng đơn vị đạt thứ hạng cao trong cải cách thủ tục hành chính.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, đại diện các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Về phía tỉnh Ninh Bình có Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Trung Phụng, cùng đại diện cơ quan tài chính tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo và công bố kết quả triển khai chấm điểm Par index của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các giải pháp nâng cao công tác này trong năm 2016, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) Ngô Hữu Lợi cho biết, trong công tác cải cách hành chính (CCHC), Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ và đạt được kết quả toàn diện các nội dung mà Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP.

Theo đánh giá xếp hạng cải cách hành chính do Bộ Nội vụ công bố, chỉ số xếp hạng của Bộ Tài chính cải thiện đáng kể qua các năm, từ vị trí 8/19 bộ, ngành năm 2012, Bộ Tài chính vượt lên đứng thứ 2 vào năm 2014.

Điểm nhấn là kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có thủ tục hành chính thuế, hải quan được cải cách toàn diện, hiện đại hóa ngành được đẩy mạnh, trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ từng bước được nâng lên.

Theo ông Ngô Hữu Lợi, trên cơ sở bộ chỉ số của Bộ Nội vụ, bộ chỉ số CCHC của Bộ Tài chính (Quyết định số 793/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính) đã tham khảo một cách chọn lọc, có sự điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí chấm điểm phù hợp với đặc thù của một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với phạm vi rộng từ trung ương đến địa phương.

Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của Bộ Tài chính được đánh giá trên 7 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính của đơn vị; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị; hiện đại hóa hành chính.

Để phù hợp với đặc thù của Bộ Tài chính và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời cũng để đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan trong việc đánh giá, bộ chỉ số CCHC được chia thành 3 khối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần phù hợp với phạm vi, quy mô và tính chất của từng khối như sau:

Khối tổng cục và tương đương gồm 5 đơn vị; được đánh giá trên 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí, 78 tiêu chí thành phần; thang điểm 100 điểm.

Khối cục gồm 7 đơn vị; đánh giá trên 7 lĩnh vực, 27 tiêu chí, 65 tiêu chí thành phần; thang điểm: 80 điểm.

Khối vụ và tương đương gồm 11 đơn vị; đánh giá trên 7 lĩnh vực, 25 tiêu chí, 56 tiêu chí thành phần; thang điểm: 70 điểm

Qua kết quả đánh giá cho thấy, điểm số giữa các đơn vị trong nhóm đứng đầu của các khối tương đối đồng đều, chênh lệch không nhiều (chỉ từ 0,1 đến 0,5 điểm), phần lớn các đơn vị đều đạt trên 90% điểm so với điểm tối đa, điều này cho thấy kết quả CCHC của các đơn vị là khá cao và toàn diện, kết quả này cũng thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ CCHC với các chương trình, kế hoạch cụ thể và đạt kết quả thiết thực.

Theo đánh giá của ông Ngô Hữu Lợi, đây là năm đầu tiên Bộ Tài chính thực hiện đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC và cũng là một trong các bộ đi đầu trong thực hiện công tác này.

Từ kinh nghiệm của việc chấm điểm, Thường trực Hội đồng sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính để phù hợp với đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ, đưa công tác CCHC của Bộ Tài chính được lan tỏa, trở thành công việc thường xuyên của các đơn vị.Mặt khác sẽ bổ sung các tiêu chí đánh giá mới của Bộ Nội vụ để kết qủa đánh giá ngày càng sát thực hơn.

Hơn nữa, các đơn vị cần rà soát để thấy rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là việc xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC và triển khai các giải pháp CCHC của đơn vị mình, qua đó cải thiện vị trí, thứ hạng trong các năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụngđánh giá cao việc Bộ Tài chính đi đầu trong công tác đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC, qua đóBộ Tư pháp sẽ học tập Bộ Tài chính trong việc triển khai chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của mình.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã chúc mừng các đơn vị rất tích cực trong thực cải cách hành chính. “Các tiêu chí đưa ra rất khó, tuy nhiên các đơn vị đã đạt được xuất sắc cải cách hành chính, độ chênh lệch không nhiều. Đây là một kết quả hết sức tích cực”, Thứ trưởng phát biểu.

 Bộ Tài chính đi đầu thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính - Ảnh 1