Bộ Tài chính giải đáp về mức thuế nhập khẩu hạt nhựa PP

PV. (Tổng hợp)

Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh về mức thuế nhập khẩu hạt nhựa PP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị: Hiện nay, các doanh nghiệp Thái Lan nắm toàn bộ kênh phân phối ở Việt Nam. Điều này đã làm cản trở rất nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp nhựa Việt Nam. Mặt khác, ngày 01/9/2016 ngành nhựa lại phải chịu mức thuế nhập khẩu 3% đối với hạt nhựa PP, điều này càng gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhựa.

Kiến nghị Chính phủ xem xét việc thực hiện mức thuế trên nên có lộ trình, bắt đầu 1% trước, vài năm sau lên 2%, vài năm nữa lên 3% nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp Thái Lan.

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1868/BTC-TCHQ ngày 13/02/2017 giải đáp cụ thể kiến nghị của cử tri nêu trên, cụ thể:

Về việc quy định mức thuế suất 3% đối với mặt hàng hạt nhựa PP

Mặt hàng hạt nhựa PP là sản phẩm hóa dầu trong nước đã sản xuất được. Hiện nay, nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn đã sản xuất được mặt hàng nguyên liệu nhựa PP với sản lượng 150.000 tấn/năm, nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn có công suất thiết kế là 400.000 tấn/năm, dự định năm 2017 sản xuất khoảng 100.000 tấn, năm 2018 trở đi sản xuất 300.000 tấn/năm.

Do vậy, cần thiết phải duy trì mức thuế suất thuế nhập khẩu nhất định đối với sản phẩm hạt nhựa PP loại trong nước đã sản xuất được để khuyến khích sản xuất trong nước, thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Chính phủ cũng đã có thỏa thuận Bảo lãnh và cam kết về ưu đãi thuế nhập khẩu ưu đãi đối với sản phẩm hóa dầu của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (trong đó có sản phẩm hạt nhựa PP) là 3%, nên cần thiết phải quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với sản phẩm hóa dầu (trong đó có mặt hàng hạt nhựa PP) là 3% để đảm bảo thực hiện đúng cam kết của Chính phủ.

Về việc quy định lộ trình thuế suất đối với hạt nhựa PP

Trước đây, tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế đã quy định lộ trình của các mặt hàng lọc hóa dầu, trong đó có mặt hàng hạt nhựa PP (nhóm 39.02).

Theo đó, mặt hàng hạt nhựa PP (nhóm 39.02) được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN là 1% từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014, 2% từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 và 3% từ ngày 01/01/2016 trở đi.

Tuy nhiên, do tại thời điểm năm 2016 Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chưa đi vào sản xuất nên để giảm chi phí đầu vào của ngành nhựa sử dụng hạt nhựa PP là nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 giảm mức thuế suất của mặt hàng hạt nhựa PP từ mức 3% về mức 1% từ ngày 06/03/2016.

Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, có hiệu lực từ ngày 01/9/2016, thẩm quyền quy định thuế suất thuộc Chính phủ.

Do vậy, tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định lộ trình áp dụng thuế nhập khẩu đối với hạt nhựa PP là 1% từ 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016 và từ 01/01/2017 tăng lên mức 3%. Dự thảo Nghị định trước khi ban hành đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, Ngành, Hiệp hội trong cả nước.

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết và triển khai thực hiện 11 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó mặt hàng nhạt nhựa PP đã được cắt giảm xuống thuế suất ưu đãi đặc biệt là 0% đối với phần lớn các đối tác FTA như Trung Quốc, ASEAN. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tận dụng các cam kết ưu đãi thuế quan đặc biệt trong các FTA để giảm chi phí sản xuất đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh với các đối tác trong khu vực.

Như vậy việc quy định thuế nhập khẩu mặt hàng hạt nhựa PP từ trước đã có quy định theo lộ trình, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp có thời gian để chủ động nguồn hàng, lên phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp.