Bộ Tài chính lần thứ 8 liên tiếp dẫn đầu Vietnam ICT index


Theo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Viet Nam ICT Index) năm 2020 vừa được Bộ Thông tin và truyền thông công bố, Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cung cấp dịch vụ công.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Viet Nam ICT Index do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam đánh giá, xếp hạng thường niên.

Vietnam ICT Index là chỉ số chính thống đánh giá toàn diện mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên cả nước hàng năm, với các bộ chỉ số riêng cho khối Bộ, ngành và khối tỉnh, thành phố.

Được biết, năm 2020, chỉ số Viet Nam ICT Index tiếp tục áp dụng phương pháp chuẩn hóa theo Z-Score khi tính các chỉ số thành phần và sử dụng chuyên gia đánh giá độc lập về dịch vụ công trực tuyến nhằm đồng nhất với phương pháp tính của Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về chỉ số Viet Nam ICT Index.
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về chỉ số Viet Nam ICT Index.

Báo cáo Viet Nam ICT Index đã được xuất bản chính thức từ năm 2013 đến nay và đã được phát hành tới các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.

Theo báo cáo Vietnam ICT Index năm 2020, với điểm số đạt 0,8002, Bộ Tài chính lần thứ 8 liên tiếp (2013-2020) dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT Index khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Để có được kết quả này, thời gian qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các mặt hoạt động. Nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính đã được các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp ghi nhận.

Từ năm 2014 đến năm 2019 (06 năm liên tiếp), Bộ Tài chính luôn được xếp trong nhóm 03 bộ đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính, trong đó có 05 năm được đánh giá xếp thứ 2 trong nhóm các bộ, ngành.