Bộ Tài chính tập huấn sử dụng Cổng Công khai ngân sách nhà nước


Ngày 28/4/2021, Bộ Tài chính tổ chức chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng Cổng Công khai ngân sách nhà nước (NSNN) cho các bộ, cơ quan Trung ương và đại diện các tổ chức trong và ngoài nước khai thác dữ liệu trên Cổng Công khai NSNN.

Toàn cảnh chương trình tập huấn.
Toàn cảnh chương trình tập huấn.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, trong những năm qua, cùng với quá trình cải cách thể chế quản lý tài chính công, đẩy mạnh cải cách hành chính, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình về quản lý NSNN.

Việc tăng cường công khai ngân sách đã có những đóng góp nhất định trong việc nâng cao khả năng tiếp cận của cộng đồng và người dân đối với việc phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách, bước đầu tạo kênh thông tin quan trọng phục vụ việc phân tích, đánh giá, nghiên cứu về NSNN, nâng cao tính phản biện của xã hội đối với việc huy động và sử dụng nguồn lực NSNN.

Theo Phó Cục trưởng Hoàng Xuân Nam, Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật quy định, các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ phải thực hiện công khai toàn bộ quy trình ngân sách, từ khâu dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán NSNN; công khai tình hình thực hiện công khai ngân sách của đơn vị và gửi Bộ Tài chính tài liệu, số liệu về công khai NSNN cũng như báo cáo tình hình thực hiện công khai của đơn vị.

Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc.
Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc.

Để thực hiện công khai NSNN theo quy định, hỗ trợ các đơn vị công khai NSNN, cải cách thủ tục hành chính trong việc điện tử hóa việc thực hiện gửi báo cáo công khai NSNN của đơn vị về Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức xây dựng Cổng Công khai NSNN.

Việc xây dựng Cổng Công khai NSNN còn tạo kênh thông tin tổng hợp, tập trung về tài liệu, số liệu công khai NSNN các cấp, các đơn vị, tổ chức và thực hiện công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước tra cứu, khai thác thông tin dữ liệu, giúp tăng cường hoạt động giám sát NSNN của công chúng

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) thông qua Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích về quản lý tài chính công tại Việt Nam (Chương trình 3A), Cổng Công khai NSNN đã được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến giúp tổng hợp và công khai ngân sách các cấp một cách dễ dàng và thuận tiện hơn, trực quan hóa dữ liệu, khai thác dữ liệu đa chiều… thân thiện với người sử dụng và được khai trương chính thức sử dụng từ tháng 8/2020.

Để tổ chức triển khai cho các bộ, cơ quan Trung ương, đơn vị được NSNN hỗ trợ ở Trung ương, Bộ Tài chính đã gửi Công văn số 115/BTC-HCSN ngày 04/01/2019 và Công văn số 7324/BTC-HSCN ngày 17/6/2020 đề nghị các đơn vị cung cấp đường dẫn Chuyên mục công khai NSNN trên Cổng Thông tin điện tử của các bộ, cơ quan Trung ương để Cổng Công khai NSNN có thể tự động lấy dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử của các bộ, cơ quan Trung ương.

Các đại biểu nghe hướng dẫn truy cập, khai thác Cổng Công khai NSNN.
Các đại biểu nghe hướng dẫn truy cập, khai thác Cổng Công khai NSNN.

Tuy nhiên, theo ông Nam, đến nay có 24/71 đơn vị gửi đường dẫn Chuyên mục công khai ngân sách của đơn vị về Bộ Tài chính, tất cả các chuyên mục công khai ngân sách trên Cổng Thông tin điện tử của các đơn vị này đều không đạt yêu cầu kỹ thuật như quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC và 10/71 đơn vị gửi danh sách cán bộ chịu trách nhiệm công khai ngân sách cho Bộ Tài chính. Đến thời điểm hiện nay mới có Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Ngoại giao cập nhật dữ liệu trực tiếp trên Cổng Công khai NSNN.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, cơ quan Trung ương sử dụng Cổng Công khai NSNN và các đại diện các tổ chức trong và ngoài nước khai thác dữ liệu trên Cổng Công khai NSNN, Bộ Tài chính tổ chức đào tạo cho các bộ, cơ quan Trung ương sử dụng Cổng Công khai NSNN và các đại diện các tổ chức trong và ngoài nước khai thác dữ liệu trên Cổng Công khai NSNN.

Tại chương trình, đại diện các bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước khai thác dữ liệu trên Cổng Công khai NSNN tham dự đã được nghe giới thiệu trách nhiệm công khai NSNN của các đơn vị dự toán, đơn vị được NSNN hỗ trợ; hướng dẫn truy cập, khai thác Cổng Công khai NSNN; thực hành nhập dữ liệu và khai thác báo cáo trên Cổng Công khai NSNN; hướng dẫn truy cập, khai thác, sử dụng Kho dữ liệu NSNN và được giải đáp những vướng mắc phát sinh.

Cổng Công khai NSNN được Bộ Tài chính tổ chức khai trương và đưa vào vận hành chính thức ngày 26/8/2020. Cổng Công khai NSNN đã góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm công khai NSNN của các bộ, cơ quan Trung ương và giúp các bộ, cơ quan Trung ương thực hiện tốt việc công khai ngân sách của đơn vị cũng như tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong việc sử sụng nguồn NSNN.