Bộ Tài chính phản hồi về khung giá tính thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng

PV. (Tổng hợp)

Bộ Tài chính lý giải những băn khoăn của cử tri tỉnh Yên Bái về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau, trong đó bao gồm đá hoa trắng.

Khai thác đá hoa trắng tại Yên Bái. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khai thác đá hoa trắng tại Yên Bái. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: Tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau đã gây khó khăn về lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Cụ thể, sản phẩm đá khối hiện thu 700.000 đồng/m3 so với trước đây mức thu là 250.000 đồng/m3, tăng 280%; Đá hoa trắng để sản xuất bột carbonat hiện thu 42.000 đồng/m3 so với trước đây mức thu là 24.000 đồng/m3, tăng 175%. Do vậy, cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét điều chỉnh quy định này cho phù hợp thực tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định: Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, sau khi xin ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, Khung giá tính thuế tài nguyên tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính được xây đựng dựa trên: Bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh ban hành; Nguồn thông tin từ tờ khai thuế tài nguyên có sẵn thể hiện trên Hồ sơ khai thuế tài nguyên do người nộp thuế kê khai; Báo cáo kế toán, tài chính của doanh nghiệp; Nguồn thông tin từ nguồn khác (các nguồn thông tin do cơ quan thuế thu thập do các cơ quan khác có liên quan cung cấp đã được kiểm chứng mức độ tin cậy). Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC hướng dẫn khung giá tính thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng. Căn cứ Khung giá do Bộ Tài chính ban hành, đến nay, UBND các tỉnh, thành phố đã ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên tại địa phương.

Bên cạnh đó, Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên theo quy định gửi văn bản về Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có phát sinh các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Qua phản ánh từ thực tế về thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng, ngày 07/11/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5127/TCT-CS gửi Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Yên Bái đề nghị Sở Tài chính tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp Cục Thuế cung cấp các thông tin có liên quan đến kiến nghị mở rộng khung giá tính thuế tài nguyên, phân chia đá hoa trắng thành các loại khác nhau, cơ sở xác định các mức giá. Ngày 15/01/2018, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 20/UBND-TNMT của UBND tỉnh Yên Bái và ngày 08/01/2018, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3746/STC-QLG&CS của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái báo cáo.

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái và Sở Tài chính tỉnh Yên Bái đối với đá hoa trắng, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC.