Từ ngày 1/7/2017 sẽ áp dụng khung tính thuế tài nguyên mới

PV. (Tổng hợp)

Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, các nhóm, loại tài nguyên không quy định khung giá tính thuế tài nguyên gồm, nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện; dầu thô, khí thiên nhiên, khí than.

Thông tư quy định, giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4, còn giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP.

Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên; hải sản tự nhiên; nước thiên nhiên và yến sào thiên nhiên.

Thông tư này cũng quy định rõ, căn cứ vào những quy định của Thông tư 44, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên để áp dụng với từng địa phương.