Bộ Tài chính tăng cường giám sát hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng

Tuấn Thủy

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thanh tra, giám sát các hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng, lắng nghe kiến nghị và phản ánh của người dân, đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan liên quan để chấn chỉnh thị trường, khôi phục niềm tin của người tham gia bảo hiểm.

Những trường hợp sai phạm liên quan đến hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Những trường hợp sai phạm liên quan đến hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng cao. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, qua đó, chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của các doanh nghiệp.

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính cũng yêu cầu phải tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng. Những doanh nghiệp bảo hiểm có phản ánh của khách hàng phải xem xét và xử lý dứt điểm các khiếu nại của khách hàng trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật.

Nhằm tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính đảm bảo đường dây nóng hoạt động thông suốt để có giải đáp phù hợp và kịp thời.

Tính đến ngày 25/4/2023, đường dây nóng của Bộ Tài chính đã nhận được 192 kiến nghị, phản ánh qua điện thoại và 299 kiến nghị, phản ánh qua email, phân loại xử lý 350 đơn đề tố cáo liên quan đến kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Bộ Tài chính cho biết, các đơn thư có nội dung phản ánh những hành vi có dấu hiệu hình sự sẽ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ Tài chính đã chuyển thông tin cho Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước để phối hợp quản lý, giám sát. 

Thời gian vừa qua, Thanh tra Bộ Tài chính đã chủ trì buổi tiếp dân với sự tham gia của đại diện Cục Quản lý giám sát bảo hiểm làm việc với 5 công dân đại diện cho nhóm người đến Bộ Tài chính (Thực hiện quy định tại Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và Quyết định số 1127/QĐ-BTC ngày 14/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương rà soát tổng thể quy trình nghiệp vụ (quy trình đào tạo đại lý, quy trình khai thác, thẩm định hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm), đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy trình và quy định pháp luật có liên quan. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm phải giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh/thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan vấn đề bảo hiểm, cung cấp thông tin với các cơ quan của Bộ Công an nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.

Bộ Tài chính cũng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, các nội dung dễ gây tranh chấp trong hợp đồng mà người dân cần chú ý khi tham gia, các cơ chế xử lý khi có tranh chấp đối với hợp đồng bảo hiểm. Công tác phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam được đẩy mạnh nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin báo chí một cách đa chiều, khách quan.