Bộ Tài chính tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch

Ngọc Huyền

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 9068/BTC-TCCB ngày 12/8/2021 gửi các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước; đặc biệt, việc liên tiếp phát sinh các ổ dịch rất phức tạp, ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng là rất cao, luôn hiện hữu; Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo rất quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Trong thời gian vừa qua, các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, vẫn còn một số công chức, viên chức, người lao động chưa gương mẫu, còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong thực thị công vụ và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành Tài chính.

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và toàn bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong việc thi hành công vụ theo Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 20/5/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức trong ngành Tài chính.

Đồng thời, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời và quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản, phương án xử lý, ứng phó về nhân sự, kỹ thuật trong trường hợp xuất hiện các ca lây nhiễm tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và cơ quan Y tế địa phương, đảm bảo an toàn sức khỏe công chức, viên chức và người lao động và hoạt động liên tục, thông suốt của cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp, người dân, đơn vị sử dụng ngân sách. Tích cực tham gia và chủ động phối hợp với các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19. 

Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung quyết liệt, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Một là, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở từng tổ chức, đơn vị. 

Hai là, quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động phát ngôn, cư xử đúng chuẩn mực, không cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bộ, ngành, địa phương lên mạng xã hội. 

Ba là, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo tốt sức khỏe công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Bốn là, tăng cường nâng cao ý thức và sự chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đối với các yêu cầu của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về cách ly và giãn cách xã hội. 

Bộ Tài chính yêu cầu công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính và Thủ trưởng cơ quan đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.