Bộ Tài chính thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Ngọc Ánh

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội và các địa phương trên cả nước hiện vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ; nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, ngày 06/8/2021, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) ban hành Công văn số 883/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tiếp tục tổ chức triển khai kịp thời, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19; Bộ Y tế; TP. Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến 6 giờ 00 ngày 23/8/2021, các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8187/BTC-KHTC ngày 24/7/2021 về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Công văn số 8187/BTC-KHTC ngày 24/7/2021, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị để xây dựng kế hoạch, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở và phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được thường xuyên và thông suốt.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu, dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến. Đồng thời, tạm dừng việc tiếp khách tại Trụ sở Cơ quan Bộ; trường hợp cần xử lý công việc quan trọng, cấp bách, thủ trưởng đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách trước khi thực hiện.