Bộ Tài chính thông tin về vấn đề thuế suất thuế nhập khẩu xe tải

PV.

TCTC Online - Trong thời gian qua, một số cơ quan thông tấn báo chí đưa tin về việc Bộ Tài chính dự kiến giảm mạnh thuế suất thuế nhập khẩu xe tải cùng với những bình luận và trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia và đại diện doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô trong nước.

Để làm rõ thông tin về vấn đề này, ngày 08/11/2010, Bộ  Tài chính đã có Công văn số 15037/BTC-VP gửi Tổng Biên tập các cơ quan thông tấn báo chí, nội dung cụ thể như sau:

1. Theo cam kết với tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hàng năm vào ngày 1 tháng 1, Việt Nam phải đưa ra áp dụng biểu thuế nhập khẩu mới phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế quan. Trong tổng số hơn 9100 dòng thuế của Biểu thuế nhập khẩu trong năm 2011 Việt Nam phải cắt giảm khoảng 1800 dòng thuế của nhiều nhóm hàng như thực phẩm chế biến, đồ gỗ, thiết bị, ôtô, xe máy… trong đó có ôtô tải.

Với mục tiêu vừa thực hiện cam kết quốc tế vừa hỗ trợ sản xuất trong nước phát triển, vừa qua Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng phương án cắt giảm thuế để lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi ban hành. Riêng với mặt hàng ôtô tải, việc điều chỉnh cắt giảm (dự kiến) dựa trên cơ sở:

- Giảm dần thuế nhập khẩu để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, kinh tế tăng trưởng ổn định, từ đó tăng dần tỷ trọng nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế giảm thiểu ảnh hưởng từ bên ngoài;

- Vận tải là đầu vào của toàn bộ nền kinh tế. Với thuế suất từ trên 50% đến 80% (tuỳ trọng tải xe) như hiện nay cấu thành vào giá xe tải nhẹ đang góp phần "đội" chi phí đầu vào của toàn bộ nền kinh tế, một trong những yếu tố bất lợi ảnh hưởng tới lạm phát;

- Việc bảo hộ cần ở mức độ phù hợp, có thời hạn  nhằm  thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ và quản lý, tăng khả năng cạnh tranh.

2. Trong khi vấn đề này đang được cân nhắc và xin ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan trước khi có quyết định cuối cùng, việc một số cơ quan báo chí nắm thông tin và đưa tin thiếu toàn diện và khách quan với những bình luận có độ nhạy cảm cao đã gây ảnh hưởng không tốt tới thị trường, sản xuất kinh doanh và điều hành chính sách của Chính phủ.

Để có sự phối hợp tốt hơn trong tuyên truyền và nghiên cứu xây dựng chính sách, Bộ Tài chính hoan nghênh và đề nghị các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí có nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp với cơ quan Bộ Tài chính (thay vì đưa thông tin, bình luận trên các phương tiện thông tin đại chúng) đối với dự kiến phương án điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu năm 2011, trong đó có mặt hàng ôtô tải để tổng hợp và chính thức ban hành.