Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

PV.

Đó là nhận định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trưởng đoàn Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách được giao.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 646/QĐ-BTC ngày 1/4/2016 về Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, trong số 170 nhiệm vụ Bộ Tài chính được giao (từ ngày 01/1/2016 đến 25/8/2016), hầu hết các nhiệm vụ đã được Bộ Tài chính hoàn thành theo đúng tiến độ.

Trong đó, Bộ Tài chính luôn chú trọng đến công tác xây dựng thể chế và hoàn thiện khuân khổ pháp luật trong lĩnh vực tài chính nhằm đơn gian giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, theo đúng tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Bên cạnh đó, ngành Tài chính cũng đi đầu trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các khâu quản lý, có những chính sách quyết liệt trong công tác thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công...

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính đã đạt được.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính đã đạt được.

Đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính đã đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, Bộ Tài chính là một trong số các bộ ngành thực hiện tốt nhất công tác xây dựng thể chế nói riêng cũng như các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời,Bộ Tài chính đã có những tham mưu trực diện và hiệu quả về các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư...

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế gặp phải, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của Bộ trong đó bao gồm cải cách thủ tục hành chính và các nội dung khác theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Chính phủ.