Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu Chỉ số công khai ngân sách

Trần Huyền

Theo “Chỉ số Công khai ngân sách bộ, cơ quan Trung ương MOBI 2021” do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) công bố, Bộ Tài chính vẫn là đơn vị có thứ hạng cao nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

MOBI 2021 đánh giá mức độ công khai ngân sách của 44 Bộ, cơ quan Trung ương, trong đó có 38 Bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán và 6 cơ quan, tổ chức Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trong kỳ đánh giá năm 2021, MOBI tiếp tục khảo sát mức độ công khai ngân sách dựa trên các chỉ số về tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính thuận tiện và tính liên tục của 6 loại tài liệu ngân sách bắt buộc phải công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các đơn vị theo Luật Ngân sách nhà nước 2015 và hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kết quả khảo sát MOBI 2021 cho thấy, mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương dù có sự cải thiện so với những năm trước đó, nhưng vẫn ở mức thấp. Cụ thể, điểm số trung bình MOBI 2021 chỉ đạt 30,9/100 điểm, tăng 9,26 điểm so với MOBI 2020.

Bộ Tài chính vẫn là đơn vị có thứ hạng cao nhất với 76,16 điểm quy đổi và là đơn vị duy nhất xếp hạng công khai ở mức đầy đủ. Xếp thứ hai là Đài Truyền hình Việt Nam với 72,09 điểm và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở vị trí thứ ba với 59,09 điểm.

Theo kết quả khảo sát, các bộ, cơ quan trung ương công khai chưa đầy đủ các tài liệu ngân sách theo quy định. Có 30 cơ quan, tổ chức trên tổng số 44 cơ quan trong kỳ khảo sát MOBI 2021 công khai ít nhất 1 tài liệu ngân sách (chiếm 68,2%), tăng 3 đơn vị so với kỳ khảo sát 2020. Tại thời điểm ngày 31/3/2022, có 14 Bộ, cơ quan Trung ương (tương đương với 31,8%) không công khai bất cứ tài liệu ngân sách nào trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Về tính đầy đủ của các tài liệu ngân sách, các tài liệu được công khai bởi các bộ, cơ quan Trung ương thường thiếu báo cáo thuyết minh hoặc không đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư 90/2018/TT-BTC. Trong số 30 đơn vị có công khai ít nhất 1 trong 6 tài liệu ngân sách, Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước là những đơn vị dẫn đầu về tính đầy đủ của các tài liệu ngân sách. Trong số đó, Bộ Tài chính đứng đầu với 53,49 điểm quy đổi về tính đầy đủ. 

Báo cáo chỉ số MOBI 2021 cũng đề xuất các khuyến nghị tới các bộ, cơ quan Trung ương, Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ những giải pháp để cải thiện chỉ số công khai ngân sách MOBI trong những năm tiếp theo.

Trước đó, trong khảo sát MOBI 2020, Bộ Tài chính dẫn đầu chỉ số công khai ngân sách khối các bộ, cơ quan trung ương với 66,63 điểm quy đổi, xếp hạng công khai ở mức Tương đối đầy đủ.