Bộ Tài chính trả lời cử tri về mức thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất


Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV liên quan về thu tiền sử dụng đất theo hướng giảm mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất thổ cư.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Gửi đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị xem xét sửa đổi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất theo hướng giảm mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất thổ cư nhằm tạo điều kiện cho người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý đất đai, nhất là việc xây dựng nhà ở theo đúng các quy định của pháp luật.

Trả lời kiến nghị trên của cử tri tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 109 Luật Đất đai năm 2013, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất.

Pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) đã có quy định về ưu đãi tiền sử dụng đất (mức thu, ưu đãi giá, miễn, giảm) khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhất là đối với đối tượng hộ gia đình, cá nhân, cụ thể:

Về mức thu, đối với hộ gia đình, cá nhân chỉ phải nộp 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp, tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở; Nộp chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở, với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.

Về giá đất, tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất sát giá đất thị trường nhưng hộ gia đình, cá nhân chỉ phải nộp theo giá đất trên Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở.

Về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP còn quy định hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với một số đối tượng gồm: hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng...

Như vậy, pháp luật về thu tiền sử dụng đất hiện hành đã có quy định nhiều chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nhằm giảm bớt khó khăn giúp người dân có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở và nhà ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.