Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Theo mof.gov.vn

Mặc dù giá dầu thế giới tiếp tục diễn biến theo chiều hướng giảm, ảnh hưởng không nhỏ tới thu NSNN. Bên cạnh đó lại trong tháng cao điểm của dịp Tết Nguyên đán 2016, nhưng trong 02 tháng đầu năm 2016, thu NSNN vẫn đạt mức tăng 2,4% so với cùng kỳ của năm 2015, đồng thời thị trường giá cả trong nước vẫn giữ được mức ổn định và không có biến động lớn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong2 tháng đầu năm, thu NSNN tăng 2,4% so với cùng kỳ 2015

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 139,98 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 2 ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 5,77 nghìn tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán, bằng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện tháng 2 ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 62,5% mức thực hiện tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 31,2 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2015. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (17 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán, bằng 75,6% so cùng kỳ năm 2015.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi NSNN tháng 2 ước 81,73 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 185,59 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán, tăng 5,8%; chi trả nợ và viện trợ đạt 28,85 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 4,7%; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Tính đến hết ngày 29/2/2016, lũy kế huy động vốn TPCP cho NSNN và Đầu tư phát triển đạt 39.068,9 tỷ đồng bằng 17,8% kế hoạch Bộ giao, bảo đảm nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi NSNN cho Đầu tư Phát triển theo dự toán 2016.

Giá cả ổn định; NSNN hỗ trợ kịp thời nhân dân vùng khó khăn dịp Tết Nguyên đán

Nhằm ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã thực hiện tạm ứng, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hoá bình ổn giá Tết khoảng 531 tỷ đồng (trong đó: thành phố Hà Nội 236 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 30 tỷ đồng, Bắc Ninh 30 tỷ đồng, Bình Định 28 tỷ đồng, Trà Vinh 24,4 tỷ đồng, Lạng Sơn 21 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Bình Dương 20 tỷ đồng, Quảng Trị 20 tỷ đồng, Phú Yên 20 tỷ đồng...). Các địa phương, doanh nghiệp đã tổ chức tăng thêm mạng lưới, thêm điểm bán hàng đến các khu dân cư, khu công nghiệp chế xuất, các huyện ngoại thành, vùng sâu, vùng xa, kết hợp với việc vận động“Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Một số địa phương thực hiện hỗ trợ kinh phí vận chuyển để đưa hàng Tết, hàng Việt ra các huyện đảo, miền núi, vùng nông thôn,... tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với nguồn hàng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và với giá cả phù hợp. Nhờ vậy, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường, đảm bảo nguồn cung, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2016 tăng 0,42% so với tháng 12/2015.

Bên cạnh đó,công tác đảm bảo an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân được chú trọng thực hiện. NSNN đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí hỗ trợ trong dự toán NSNN 2016 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và thực hiện chuyển kinh phí chi trả tiền lương hưu và các khoản trợ cấp 3 tháng đầu năm 2016 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời đã thực hiện xuất cấp gần 20 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2016 và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ, trong tháng 3/2016, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý ở các nội dung sau: Tổ chức điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hoá trong lĩnh vực thuế, hải quan theo đúng Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thuế, hải quan.

Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NSNN; Phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn KBNN địa phương thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN.

Ngoài ra, BộTài chính cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để, phối hợp với các Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải điều hành giá xăng dầu, điều chỉnh giá cước vận tải theo đúng quy định. Kiểm soát việc kê khai giá, thông báo giá một số mặt hàng như: khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc vắc xin dùng cho gia súc gia cầm,...

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các DNNN. Thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp.

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2016. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và tham gia sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng; Xây dựng báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.